Om AFV

Alternative Fuel Vehicle är en politiskt obunden organisation som arbetar för att främja användandet av alternativa drivmedel. Vi anser att en av de viktigaste miljöfrågorna är att hitta långsiktiga lösningar som minskar beroendet av oljebaserade alternativ. Vi tar däremot inte ställning till någon specifik teknisk lösning eller ett enda drivmedel. Vi tar bara ställning för miljön – och hoppas att även du gör det.
Varför Alternative Fuel Vehicle?
Egentligen är det märkligt att man ska behöva ställa sig frågan ”Varför välja en miljöbil?”. Det borde vara tvärtom. Att miljöbilar är standard och de sämre alternativen ett komplement. Men de flesta har vant sig med att tänka ”bensin eller diesel?” när en ny bil ska köpas in. Det är detta synsätt vi vill påverka.
Det handlar inte om att utesluta bilen som transportmedel. Men det handlar om att använda bilen på ett betydligt bättre sätt utifrån ett miljöperspektiv. Får fler kunskap om dessa alternativ kommer efterfrågan att öka på miljöbilar. Ökar efterfrågan kommer även priserna att pressas. Det handlar alltså om att börja där man själv står – vilket vi har valt att göra.
Samarbete och utveckling
Genom samarbeten med både företag och andra organisationer kan vi erbjuda kurser och gränsöverskridande samarbeten som gynnar våra gemensamma mål. Det finns idag exempelvis ett flertal organisationer som kämpar för bättre miljö. Vi har kunskap inom ett område medan andra har sin expertis inom andra områden. Ett tydligt mål är att skapa samarbeten som kan skapa synergieffekter både på lokal och regional nivå. En del lokala satsningar har även genomförts på vissa orter för att sprida kunskap och få bilister att våga välja nya vägar.
Vi har både material, kunskap och kontakter. Har du en idé är du varmt välkommen att höra av dig, oavsett om du är medlem eller inte, för vidare samarbete.
Våra syften och mål
• Att synliggöra miljöfrågan utifrån ett transportperspektiv. Detta främst med fokus på personbilar och lastbilar.
• Att påverka makthavare och erbjuda information som kan ligga till grund för bättre miljömässiga beslut
• Att vara en ärlig och tydlig röst i debatten kring miljövänligare alternativ
• Att tydliggöra de problem som drivmedel från fossila bränslen skapar. Detta både kortsiktiga och långsiktiga problem.
• Att få fler företag att använda alternativa drivmedel och inse fördelen med en tydlig miljöpolicy
• Hålla en uppdaterad hemsida med information, nyheter och analyser inom området