Toyota Mirai – Världens första serietillverkade bränslecellsbil

Toyota Mirai – Världens första serietillverkade bränslecellsbil

Att sänka kostnaden på bilen, minska vikten och storleken samt öka prestandan har varit målet under flera år för Toyota. Detta gällande deras utveckling av dess gasbilar. Med den nyaste tekniken har man minskat kostnaderna till en tjugondel mot vad det kostade för 9 år sedan. Även prestandan och effektiviteten har ökat avsevärt vilket tydligt kan märkas på deras nyaste modell, Toyota Mirai.

Det som främst ligger bakom utvecklingen hos Toyota Mirai är att Toyota bestämt sig för att satsa på serietillverkning. Därmed ska en Mirai ha samma säkerhet och tillförlitlighet som andra modeller och det skapar en möjlighet för företaget att jobba mera långsiktigt.

Ett exempel är batteriet som även hittas i Lexus RX450h. Ett batteri som lagrar bromsenergin och utnyttjar överskott på el som produceras av bränslecellen. Denna el kan sedan användas vid accelerationer.

Kostnadsmässigt har stora skillnader kunnat genomföras genom högre kvalité och utveckling av enskilda enheter. Ett exempel är vätgastanken som nu är 25mm istället för 40mm. Skillnaden har man kunnat genomföra efter att ha ändrat mönstret på kolfiberväven. Med en nästan hälften så tjock tank blir självklart priset lägre från deras underleverantörer. Dessutom är tankarna ca 40 % lättare vilket i längden påverkar kostnaden. På tanken är det ventilen som är allra dyrast. Men genom att företaget gått över till serietillverkning har man även här kunnat pressa priset rejält.

Den största förbättringen kan däremot hittas på bränslecellen. Den är mindre och är billigare tack vare serieproduktionen. Vikten har nästan halverats samtidigt som effekten har gått från 120 till 154hk. Det som ligger bakom dessa förändringar är bland annat att vattnet dras snabbare ur cellen genom tredimensionella cellmembraner.

Toyota har minst sagt gått framåt i utvecklingen av sina bränsleceller. Idag är de ca 20 gånger bättre än 1992 då de började tillverka dessa bilar. Samtidigt är alternativa drivmedel relativt nytt och mer utveckling och forskning kan skapa ännu bättre förutsättningar. Tekniken är förhållandevis ung och förbättringar kommer att ske. Däremot kanske man inte ska förvänta sig samma utveckling kommande 20 åren som det varit de senaste 20 åren.