Köpa och äga gasbil

 

År 2014 fanns det drygt 50 000 gasfordon runt om i Sverige. En siffra som ökat kraftigt de senaste tio åren. År 2004 fanns det bara ca 5000 gasdrivna fordon. De allra flesta är personbilar och skåpbilar även om gasdriften också finns hos vissa bussar och enstaka lastbilar.

Köpa

Tankstorlek – Kontrollera alltid storleken på tanken och ställ detta mot ditt behov av räckvidd. Som mest brukar bilen kunna köras ca 50mil. Men kontrollera även var det finns tankstationer i närheten. Gasbilar har även en separat bensintank som kan användas som ”reservtank”.

Dyra andrahandsmarknad – Än så länge är gasbilar så nya på marknaden att andrahandsmarknaden inte byggts upp ordentligt. Samtidigt är efterfrågan på begagnade gasbilar stor. Det betyder att priset på begagnade bilar är högt. Ett alternativ kan vara att leasa bilen. Privatleasing har ökat överlag och därmed har även fler företag valt att erbjuda gasbilar inom leasing.

Äga

Billigare i drift – De flesta köper gasbil främst med tanke på miljön. Men det är även bra utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Bränslet är något billigare per liter men utöver det ges även skattefrihet de första fem åren. Den som har en gasbil som tjänstebil får även betala 40% lägre förmånsskatt.

Många kommuner vill främja alternativa drivmedel och ger därmed gratis parkering till de som ex. har gasbil.

Planera tankningarna – Som ägare av en gasbil kan man behöva planera sina tankningar tydligt utifrån sin färdväg. Detta åtminstone om man tänkt färdas längre sträckor utanför de större städerna. De flesta stationer finns från Uppsala och söderut även om det finns enstaka stationer även norrut. Man kan räkna med att en tank räcker till 20–50 mil men med bensinen kan man ta sig närmare 100mil.

Via Gasbilen.se kan man se var i landet det finns gasstationer. Det går även att ladda hem GPS-koordinater till tankställen som sedan kan laddas över till GPS-navigatorn.  Utöver det finns även flera appar som kan laddas hem gratis som markerar var gasen kan tankas.

Mer info? Köp boken ”Sälja och Köpa Gasbil – En vägledning”. Finns på Bokus för 84kr.